باتری سانیوا با ۵ برابر انرژی بیشتر نسبت به باتری های لیتیومی

باتری های فلز-هوا که در اثر واکنش آند فلزی و اکسیژن هوا انرژی تولید می‌کنند؛ حدود ۵برابر انرژی بیشتری در مقایسه با باتری های لیتیومی در اختیار می گذارند. سانیوا نسل جدید باتری ها با استفاده از فناوری فلز-هواست.

باتری های فلز-هوا با تولید انرژی از طریق اکسیژن هوا می توانند در حجم و ابعاد کوچک انرژی زیادی تولید کنند. علت این اتفاق، حذف بخش کاتد در این باتری هاست. در واقع کاتد باتری های فلز-هوا هوای محیط می باشد. با حذف این بخش فضای بیشتری برای بخش آند(فلز) در دسترس قرار می گیرد که افزایش بخش آندی نیز موجب افزایش تولید انرژی در این باتری می گردد.

از سوی دیگر استفاده از فلزاتی با چگالی بالا در سانیوا و وفور بخش کاتدی که همان اکسیژن محیط است، باعث می شود مداومت انرژی نیز در این باتری به نسبت باتری های لیتیومی افزایش می یابد.

نکته مهم دیگری که در مقایسه این دو باتری باید به آن اشاره کرد وجود سیکل شارژ و دشارژ در باتری های لیتیومی است. این سیکل باعث می شود که در هربار استفاده از باتری های لیتیومی، به علت اتلاف درصدی از آند جهت واکنش در حضور الکترولیت، بازدهی این باتری ها به مرور زمان کاهش یابد. همچنین خوردگی آند سبب می شود تا در هربار استفاده به مقدار مشخصی( کمتر از میزان قبلی)، از آن ها انرژی دریافت کرد.

اما در سانیوا به علت شارژ مکانیکی و جایگزینی قطعه آند جدید در هربار شارژ، سطح انرژی هرگز افت نمی کند و جریان ثابت می مانند که باعث افزایش کارامدی این باتری می شود.

سانیوا که نسخه تماما ایرانی باتری های فلز-هواست، می تواند در آینده نزدیک در صنایع مختلفی از جمله خودروهای برقی که بزرگترین چالش آن ها مداومت انرژیست به صورت کامل جایگزین باتری های لیتیومی گردد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    سبد خرید