باتری گرافن، ساختار و مزایای آن

پژوهشگران به منظور بسیاری از کاربردهای تجاری در حال تحقیق و آزمایش باتری گرافن هستند. عملکرد بهبود یافته و مزایای مربوط به چرخۀ عمر در هنگام تولید باتری‌های مبتنی بر گرافین مسلماً بیشتر از باتری‌های یون-فلزی سنتی ارزش سرمایه‌گذاری دارند. تسلا موتور نمونۀ بارز از شرکت‌های مبتکر است که دائم در حال پیگیری تحقیقات بر … ادامه خواندن باتری گرافن، ساختار و مزایای آن

    سبد خرید